AKCJA MOTOSERCE 2011
Dodane przez K a t e r i n a dnia March 31 2011 06:44:04


Zapraszamy do udzia?u w akcji MOTOSERCE 2011 - honorowa zbiórka krwi organizowana przez Kongres Polskich Klubów Motocyklowych i Polski Czerwony Krzy? przy wspó?pracy Klubu Amazons WMC i Road Runners MC Chapter Warszawa.
Im wi?cej nas przyb?dzie, tym wi?cej uda si? zgromadzi? bezcennego daru ?ycia - KRWI!
Odwiedz strone akcji MOTOSERCE