Potrzebna ka?da pomoc - Bruno Mici? - Synek Mukolinek
Dodane przez K a t e r i n a dnia March 18 2013 13:26:02Aby przekaza? 1% podatku nale?y w dokumencie PIT-37, w pozycji "H. Wniosek o przekazanie 1% podatku nale?nego na rzecz organizacji po?ytku publicznego", w komórce "124. Numer KRS" wpisa? numer KRS fundacji czyli 0000097900, oraz w pozycji"I.Informacje uzupe?niaj?ce", w komórce "126. Cel szczegó?owy 1%" wpisa? "Dla: Bruno Mici?" (Bruno nosi nazwisko Mamy)Aby przekaza? darowizn? z Polski

Bank BPH
36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

darowizny zagraniczne:

SWIFT/BIC banku BPHKPLPK

IBAN: PL36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

Konieczny jest dopisek: "Dla: Bruno Mici?".
W danych odbiorcy oczywi?cie wpisujemy Fundacje bowiem tak? darowizn? tak?e mo?na odliczy? od podatku w pozycji darowizny PIT:
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydoz?
ul. Celna 6,30-507 Kraków,
KRS 0000097900
Foreign donations:

SWIFT / BIC bank BPHKPLPK

IBAN: PL36 1060 0076 0000 3200 0132 9248

It is necessary to write in the subject line: "BRUNO MICI?".
The recipient data type:
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydoz?
(it means:MATIO Foundation for Families and Patients with Cystic Fibrosis)
ul. Celna 6, 30-507 Krakow, POLAND

Szczegó?y znajdziecie na stronie: http://synek-mukolinek.blogspot.com/ - Link