INFORMACJA
Dodane przez niobate dnia May 07 2008 23:41:50
Ze wzgl?du na podst?pne zagarni?cie naszej poprzedniej strony Klubowej przez by?ego cz?onka Klubu Amazons prosimy o zmian? linków na nasz? now? stron?: www.amazonswmc.pl oraz na nowy adres e-mail: info@amazonswmc.pl.